Om oss

Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla är den samlande kraften för liberala feminister i Grankulla. 

Vårt mål är att förena kvinnor i Grankulla och att bevaka deras intressen i det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.  Föreningen ställer sig i sin politiska verksamhet på Svenska folkpartiets grund.

Vi har en bred verksamhet med målen att påverka samhället i en liberal och jämställd riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP i olika jämställdhetsfrågor.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer och seminarier. 

Välkommen som medlem, tillsammans gör vi skillnad! 

Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla! Som medlem kan du vara med och påverka Grankulla i en mer jämställd riktning. Du är varmt välkommen att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter

Ordförande

Veronica Fellman

veronica.fellman@gmail.com

 

Vice ordförande

Veronica Rehn-Kivi

Sekreterare

Veronica Fellman

Kassör (utom styrelsen)

Yrsa Lannert

Styrelsemedlemmar

Agneta Selroos
Anna Lena Karlsson-Finne

Miivi Selin-Patel

Ann-Christine Nix

Ersättare

Agneta Ann-Christine Usvalahti

Aktuellt

Årsmöte 27.2.2018 klockan 18.30

Medlemmarna i Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla r.f. kallas till årsmöte tisdagen den 27.2.2018 klockan 18.30 på Villa Junghans, Leagränden 4, Grankulla. Vid årsmötet handläggs de ärenden som omnämns i § 7 i avdelningens stadgar.

SVÅRT ATT SOVA – FÖR MYCKET ATT GÖRA ?

Miivi Selin-Patel, projektchef på Folkhälsan, berättar om nya rön kring sömn och stresshantering tisdagen den 27.2. 2018 cirka klockan 19. Deltagarna får också tips för bättre sömn och verktyg för stresshantering. Plats: Villa Junghans

En jämställd värld år 2030 - en utopi?

Välkommen att uppmärksamma internationella kvinnodagen den 8 mars med vår förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren och riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) den 8.3.2018 kl 17.30-19 i Riksdagens Infocentrum i Lilla Parlamentet (Arkadiagatan 3, Helsingfors)